Kaavoitus / Maankäytön suunnittelu

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta yleiskaavoilla ja yksityiskohtaisesta rakentamista ohjaavasta suunnittelusta asemakaavoilla sekä maankäytön suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelusta. Valmisteilla olevat kaavat löytyvät näiltä sivuilta omasta osiosta ja hyväksytyt kaavat omastaan.

Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung
  Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung

Ajankohtaista

KOJO osayleiskaavan tarkistettua ehdotusta 30.10.2020 käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 9.11.2020 uudelleen nähtäville asettamista varten. Kaupunginhallitus päätti palauttaa kaavan uudelleen valmisteltavaksi niin, että kyläyhdistysten tarkoittama tieyhteys Koijärven koululle sisällytetään kaavaehdotukseen.

Haudankorva I C -asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 14.9.2020. Asemakaava on tullut voimaan 2.11.2020.

nähtävänä olevat Kaavat


Kaavoituskatsaus 2020

Maankäytönsuunnittelu laatii kaavoituskatsauksen, jossa esitellään valmisteilla olevat ja uudet vireille tulevat kuntaa koskevat maankäyttöhankkeet. Kaavoituskatsauksessa esitellään lisäksi kaavoitushankkeiden käsittelyprosessi ja miten niiden sisältöön ja käsittelyyn voi vaikuttaa.
Hankkeita koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat näh­tävänä teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kau­pungintalon 3. krs, Turuntie 18 ja kaupungintalon palvelupisteessa, kaupunginkirjastossa sekä näillä sivuilla.