Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung
  Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung

Kaavoitus / Maankäytön suunnittelu

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta yleiskaavoilla ja yksityiskohtaisesta rakentamista ohjaavasta suunnittelusta asemakaavoilla sekä maankäytön suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelusta. Valmisteilla olevat kaavat löytyvät näiltä sivuilta omasta osiosta ja hyväksytyt kaavat omastaan.

Ajankohtaista

Kaupunginhallitus päätti 18.11.2019 ehdottaa  valtuustolle, että se hyväksyy  Linikkala IV -asemakaavan 4.4.2019.


Nähtävänä olevat kaavat


Kaavoituskatsaus 2019

Yleistä kaavoituskatsauksesta

Maankäytönsuunnittelu laatii kaavoituskatsauksen, jossa esitellään valmisteilla olevat ja uudet vireille tulevat kuntaa koskevat maankäyttöhankkeet.

Kaavoituskatsauksessa esitellään lisäksi kaavoitushankkeiden käsittelyprosessi ja miten niiden sisältöön ja käsittelyyn voi vaikuttaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 10.6.2018 vuoden 2019 kaavoituskatsauksen, jonka yhteydessä kuulutetaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti vireille Uusikylä II M -asemakaavamuutos.

Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on näh­tävänä teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kau­pungintalon 3. krs, Turuntie 18 ja kaupungintalon palvelupisteessa, kaupunginkirjastossa sekä näillä sivuilla.