Kaavoitus / Maankäytön suunnittelu

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta yleiskaavoilla ja yksityiskohtaisesta rakentamista ohjaavasta suunnittelusta asemakaavoilla sekä maankäytön suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelusta. Valmisteilla olevat kaavat löytyvät näiltä sivuilta omasta osiosta ja hyväksytyt kaavat omastaan.

Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung
  Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung

Ajankohtaista

Uusikylä III B asemakaavamuutoksessa, joka käsittää Keskuskadun, Kauppakadun, Sepänkujan ja Loimijoen välisen alueen korttelit 25 ja 28, uudis­tetaan vanhentunutta asemakaavaa ottaen huomioon alueen valtakunnallisesti mer­kittävä rakennettu kulttuuriympäristö.
Kaavasta on valmistunut luonnos 9.9.2020, joka on nähtävänä 1.2. - 1.3.2021.

Haudankorva I C -asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 14.9.2020. Asemakaava on tullut voimaan 2.11.2020.

nähtävänä olevat Kaavat

Uusikylä III B asemakaavamuutosluonnos 9.9.2020 on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti alustavasti nähtävänä 1.2. - 1.3.2021 teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kaupungintalon 3. kerros, Turuntie 18, viraston aukioloaikoina, sekä näillä sivuilla.

 Nähtävänäoloaikana osalliset voivat käydä tutustumassa kaavaluonnokseen ja ilmaista siitä mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet voi myös toimittaa osoitteeseen Forssan kaupunki, PL 62, 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi.

Forssassa 22.1.2021
Kaupunginhallitus

Kaavoituskatsaus 2020

Maankäytönsuunnittelu laatii kaavoituskatsauksen, jossa esitellään valmisteilla olevat ja uudet vireille tulevat kuntaa koskevat maankäyttöhankkeet. Kaavoituskatsauksessa esitellään lisäksi kaavoitushankkeiden käsittelyprosessi ja miten niiden sisältöön ja käsittelyyn voi vaikuttaa.
Hankkeita koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat näh­tävänä teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kau­pungintalon 3. krs, Turuntie 18 ja kaupungintalon palvelupisteessa, kaupunginkirjastossa sekä näillä sivuilla.