aA
 
 
aA
 

Hyväksytyt kaavat

Näkymä linjalta Kalliomäestä.
 
 

hyväksytyt kaavat

Kaavan hyväksyminen ja voimaan tulo

Vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto ja vähäisemmät asemakaavat kaupunginhallitus.
Yleiskaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Kaavan hyväksymispäätös ja sen perustelut lähetetään niille, jotka sitä ovat kaavan nähtävänä olon aikana kirjallisesti pyytäneet. Hyväksymispäätöksestä on 30 pv:n valitusoikeus. Valituksen voivat jättää kuntalaiset, osalliset sekä ELY-keskus, jolla on myös mahdollisuus tehdä oikaisukehotus kaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä. Hyväksymistä koskevat valitukset käsittelee hallinto-oikeus, jonka päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Jos hallinto-oikeudelle ei ole jätetty valitusta kaavasta, niin se tulee voimaan, kun lainvoiman saaneen kaavan hyväksymispäätös on virallisesti kuulutettu.

Asemakaavat vuodesta 2011 lähtien:

Haudankorva  III D 
Kaikula  II A
Keskusta III J
Keskusta  VI A
Keskusta  VI C 
Kiimassuo
Kiimassuon tuulivoima
Kuhala  III C 
Lamminranta  III C  
Lunttila  I A 
Ojalanmäki  I E 
Ojalanmäki  I F  
Ojalanmäki III A   
Paavola  I F
Pispanmäki IV A 
Ratasmäki 
Talsoila  IV C  
Uusikylä  I A  
Uusikylä  II J  
Uusikylä  III A 
Vieremä I D  Yleiskaavat:

Kaupunkipuisto teemaosayleiskaava
Keskustaajama
Kiimassuo
Kuhalanaukea - Kaalikorpi
Linikkala 
Ojalanmäki 
Tuulivoimapuisto teemaosayleiskaava

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit