MUSIIKKIOPISTOON hakeMINEN

Perusopetuksen sisäänpääsytestit järjestetään seuraavan kerran huhti- tai toukokuussa 2020. Testiin ilmoittaudutaan osoitteessa lounais-hame.eepos.fi.

Avoimelle osastolle voi ilmoittautua jatkuvasti lounais-hame.eepos.fi

 

Musiikkileikkikoulu

Opintoja koskevista asioista saa tietoja musiikkileikkikoulun opettajilta. Uudet ja jatkavat oppilaat ilmoittautuvat lounais-hame.eepos.fi -palvelun kautta

 

Valintakokeet ja aloittamisikä

Pyrkijän kykyjä ottaa vastaan opetusta tutkitaan testein, jotka liittyvät esim. sävelkorkeuden ja -keston erottamiskykyyn sekä musiikkimuistiin. Yksilötestissä taputetaan ja lauletaan opettajan mallin mukaan erilaisia rytmejä ja melodioita. Lisäksi pyrkijä laulaa yhden vapaavalintaisen laulun. Mikäli pyrkijä on saanut jo laulun tai jonkin soittimen opetusta tai hän on soittimen käytössä harjaantunut, häntä pyydetään antamaan osaamisestaan näyte.

Sopiva musiikkiopintojen aloitusikä on hyvin henkilökohtainen asia. Myös valintakokeissa menestyminen on hieman ennalta arvaamatonta. Kysymys on keskittymiskyvystä, jota tarvitaan vaikkapa toistamistehtävissä.

Valintakokeet pyritään tekemään niin monipuolisiksi, että ne soveltuvat kaikille ikäryhmille. Yli 11-vuotiaille testi on kaksivaiheinen: kuuntelutesti ja yksilötesti. Kuuntelu kestää ½ tuntia ja yksilötesti noin 15 min.

Arvioijina on opettajista koostuva kolmen hengen ryhmä. Vanhemmat eivät ole mukana testitilanteessa.

Mitään alaikärajaa valintakokeissa ei ole, mutta harkinta ennen kokeeseen menoa on paikallaan! Mikäli oppilaspaikka onnistutaan saamaan, nuorelle oppilaalle olisi löydettävä sopiva opettaja ja juuri siinä aineessa, joka kiinnostaa.

Uusiksi oppilaiksi pyrkivät ilmoittautuvat pääsykokeisiin lounais-hame.eepos.fi-palvelun kautta. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla testiaika pääsykokeisiin, jotka järjestään toukokuussa  Forssassa, os. Wahreninkatu 11A ja Somerolla, Aholassa. Testitulokset lähetetään hakijoille kesäkuun aikana sähköpostitse. Tiedon oppilaspaikan saamisesta hakija saa elokuun aikana.