aA
 
 
aA
 

Musiikkiopistoon pyrkiminen

Kurre-laulun nuotistoa
 
 
 

musiikkiopistoon pyrkiminen lukuvuodeksi 2018 - 2019

PERUSOPETUKSEN PÄÄSYKOKEISIIN ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT.

Avoimelle osastolle voi ilmoittautua jatkuvasti lounais-hame.eepos.fi 

Musiikkileikkikoulu

Opintoja koskevista asioista saa tietoja musiikkiopiston kansliasta, p. (03) 4141 5800, (03) 4141 5801 ja musiikkileikkikoulusta (03) 4141 5873.

Uudet ja jatkavat oppilaat ilmoittautuvat lounais-hame.eepos.fi -palvelun kautta


 
 

Valintakokeet ja aloittamisikä

Pyrkijän kykyjä ottaa vastaan opetusta tutkitaan testein, jotka liittyvät esim. sävelkorkeuden ja -keston erottamiskykyyn sekä musiikkimuistiin. Yksilötestissä taputetaan ja lauletaan opettajan mallin mukaan erilaisia rytmejä ja melodioita. Lisäksi pyrkijä laulaa yhden vapaavalintaisen laulun. Mikäli pyrkijä on saanut jo laulun tai jonkin soittimen opetusta tai hän on soittimen käytössä harjaantunut, häntä pyydetään antamaan osaamisestaan näyte.

Sopiva musiikkiopintojen aloitusikä on hyvin henkilökohtainen asia. Myös valintakokeissa menestyminen on hieman ennalta arvaamatonta. Kysymys on keskittymiskyvystä, jota tarvitaan vaikkapa toistamistehtävissä.

Valintakokeet pyritään tekemään niin monipuolisiksi, että ne soveltuvat kaikille ikäryhmille. Yli 11-vuotiaille testi on kaksivaiheinen: kuuntelutesti ja yksilötesti. Kuuntelu kestää ½ tuntia ja yksilötesti noin 15 min.

Arvioijina on opettajista koostuva kolmen hengen ryhmä. Vanhemmat eivät ole mukana testitilanteessa.

Mitään alaikärajaa valintakokeissa ei ole, mutta harkinta ennen kokeeseen menoa on paikallaan! Mikäli oppilaspaikka onnistutaan saamaan, nuorelle oppilaalle olisi löydettävä sopiva opettaja ja juuri siinä aineessa, joka kiinnostaa.

Uusiksi oppilaiksi pyrkivät ilmoittautuvat pääsykokeisiin lounais-hame.eepos.fi-palvelun kautta. Ilmoittautuminen päättyy 15.5. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla testiaika pääsykokeisiin, jotka järjestään 29. ja 30.5.2018 Forssassa, os. Wahreninkatu 11A ja Somerolla, Aholassa.

 
 
 
Linkit
 

Linkit