aA
 
 
aA
 

Musiikkiopiston soittimet ja opiskelu

Lähikuva soittimesta
 
 

Sello penkillä Kaksi erikokoista haitaria lattialla Käyrätorvi 

SOITTIMET

Musiikkiopisto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet keskittyä juuri siihen soittimeen, mitä haluaa soittaa. Jos kyseistä soitinta ei löydy kotoa, voi sen mahdollisesti lainata musiikkiopistolta. Opettajat auttavat ja neuvovat mielellään myös uuden soittimen hankinnassa.

Laulamista voi harrastaa Kuhankeittäjät -kuorossa tai noin 16-vuotiaasta lähtien myös henkilökohtaisilla oppitunneilla.

Soitinvalikoimaa

OPETUS

Musiikin opiskelun voi aloittaa jo musiikkileikkikoulussa, joka on alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua varhaisiän musiikkikasvatusta. Sen jälkeen voi hakea perusasteen opintoihin ja vielä jatkaa musiikkiopistoasteelle. Perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu kouluikäisille lapsille ja nuorille.

Tasosuoritusjärjestelmä

Opiskelu musiikkioppilaitoksissa on tavoitteellista ja etenee valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan. Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista. Lisätietoja www.musicedu.fi.

Opinnoissa edetään tasosuorituksia tehden. Musiikin perustason opintoihin kuuluu tasosuoritukset 1, 2 ja 3, laulussa 1 ja 2. Musiikkiopistotasolla tehdään yksi tasosuoritus. Kutakin tasosuoritusta varten on oma ohjelmistonsa, ja esitettävän ohjelman vaativuus kasvaa siirryttäessä tasolta toiselle. Ohjelmiston valinnassa noudatetaan Suomen musiikkioppilaitosten liiton suosituksia. Kun harjoiteltua ohjelmistoa on kertynyt riittävä määrä, oppilas esittää 2 – 4-jäsenisen lautakunnan arvioitavaksi osan harjoitetusta ohjelmistosta. Tasosuorituksia tehdään pääsääntöisesti kahden tai kolmen vuoden välein. Opintoihin kuuluu myös musiikin perusteet eli säveltapailu ja teoria, joita opiskellaan pääaineen rinnalla 10 - 11 ikävuodesta alkaen ja vastaavalla tavalla tasosuorituksia tehden. Yhteismusisointi on opinto-ohjelmassa mukana heti, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa.

Tasosuoritusjärjestelmä on valtakunnallinen ja takaa sen, että maan eri osissa opetetaan samoin tavoittein. Tämä puolestaan turvaa mahdollisuuden hakeutua esim. ammattiopintoihin riippumatta siitä, millä paikkakunnalla perusopetus on saatu.

 

AVOIN OSASTO

Avoimella osastolla voi harrastaa musiikkia oman valintansa mukaan ja ilman tasosuoritusvelvoitteita. Se on avoin myös aikuisille!

Jos perusopetuksen puolelle ei oppilaskiintiöiden takia mahdu, niin myös avoin osasto on hyvä paikka aloittaa opiskelu.

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit