TIETOA MUSIIKKILEIKKIKOULUN TOIMINNASTA

Musiikkileikkikoulumme on toiminut vuodesta 1977 lähtien. Sen toiminta alkoi Forssan, Tammelan ja Jokioisten toimipisteissä ja nyt se toimii lisäksi Humppilassa, Koijärvellä ja Urjalassa. Lapsi-vanhempi –ryhmät aloittivat toimintansa vuonna 1995.

Musiikkileikkikoulu eli muskari eli virallisemmin musiikin varhaiskasvatus toimii, paikallisista olosuhteista riippuen, kaksi- tai kolmivuotisen opetussuunnitelman mukaan (4-6-vuotiaat). ½-3-vuotiaille on lapsi-vanhempi –ryhmät. Opetusta on kerran viikossa. Opetussuunnitelmat ovat tavoitteellisia ja etenevät asteittain.

Tavoitteet ja menetelmät

Muskarin ensisijainen tarkoitus on musiikinrakkauden herättäminen. Musiikin avulla edistetään lasten kasvua avoimina, onnellisina ja tasapainoisina sekä vahvistetaan heidän itsetuntoaan ja minäkuvaansa. Pienokaiset imevät vanhempiensa kanssa itseensä ensivaikutelmia musiikin ihmeellisestä maailmasta isompien muskarilaisten kokiessa yhteissoiton iloa.

Keskeisimpiä periaatteita muskariopetuksessa ovat musiikkikokemuksen kokonaisvaltaisuus ja opetuksen elämyksellisyys. Taustalla on konstruktivistinen ajattelu, jonka mukaan oppiminen tapahtuu lisäämällä tuttuihin asioihin jotakin uutta.

Opetus pohjautuu suomalaiseen kansanperinteeseen. Se korostaa luovuutta - lapset eivät vain toista valmiita rakennelmia vaan keksivät niitä myös itse. Keskeinen ajatus on toiminnallisuus ja oppiminen tekemisen kautta. Eri toimintoja yhdistellään: soitto yhdistyy tanssiin, lauluun, loruihin, kehoinstrumentteihin ja improvisointiin. Liikkeelle lähdetään esimerkiksi melodiasta tai laulusta rakentaen siitä monitoiminen esitys. Musiikki-integraatio täydentää oppimista muun muassa piirtämisen avulla.

Perussoittimisto koostuu kehosoittimista, rytmisoittimista ja melodiasoittimista, kuten ksylofonista. Napsutuksilla, taputuksilla, tömistyksillä, sivelyillä ja rapsutuksilla musisoidaan hyvin rikkaasti. Soiton ja säveltapailun alkeiden kautta nautitaan musiikkista ja opitaan vaikeammatkin rytmit.

Monipuolinen muskaritoiminta kehittää lapsen musiikillista ilmaisutaitoa ja musiikin tuntemusta. Hän saa valmiuksia aloittaa isompana soitto-opinnot. Lisäksi toiminta edistää lapsen sosiaalisuutta, keskittymistä, sopeutumista, mielikuvituksen kehittymistä, pitkäjänteisyyttä sekä toisten kunnioittamista.

Musiikkileikkikoulun ryhmien toiminta

½-3-vuotiaat

Lapset käyvät tunnilla yhdessä vanhemman kanssa. Kolmevuotiaille on vaihtoehtona myös ryhmä, jossa he käyvät ilman vanhempaa.

Pienokaisille muskari tarjoaa paljon mielenkiintoista kosketettavaa, maistettavaa, haistettavaa, kuultavaa ja nähtävää. Musiikkituokioiden avulla pienen lapsen ja vanhempien keskinäinen kiintymys lisääntyy, vuorovaikutus ja kieli kehittyvät, yhteiset muistot karttuvat ja perheen tunnesiteet vahvistuvat.

Opetuksen lähtökohtana on kansanperinne: lorut, laulut, körötykset ja musiikkiliikunta. Jokainen tuokio sisältää myös soittoa perusrytmisoittimilla, kuuntelua ja musiikki-integraatiota, kuten maalausta tai pöytäteatteria. Rytmikasvatus pohjautuu sykkeen kokemiseen taputuskäsien, sihinäsuiden ja pomppupolvien avulla. Näin kehitetään lasten valmiuksia hahmottaa myöhemmin musiikin peruskäsitteitä.

4-6-vuotiaat

Muskariryhmissä kartutetaan lauluvarastoa, tutustutaan kansanperinteeseen, opetetaan sävelpuhtautta lyhyillä lauluilla, joissa on suppea sävelala, selkeä rytmi ja ymmärrettävät sanat. Ne lauletaan kaikulauluna, jossa vuorottelevat opettajan laulu ja lasten toisto.

Vähitellen opitaan musiikin peruskäsitteitä, kuten käsitepareja, rytmejä ja melodioita. Tutustumme myös soittimiin joihin musiikkiopistossa voi pyrkiä. Kuusivuotiaat oppivat nopeasti säestämään helppoja lastenlauluja ja soittamaan niiden melodioita viisikielisellä kanteleella.

PIENTEN SOLISTIEN KONSERTTI KEVÄÄLLÄ ON MYÖS SOITINESITTELYKONSERTTI.