Rekrytointineuvonta työnantajille


Tarvitsetko tekijöitä, onko sinulla työtä tarjolla?

Työnantaja työllistää luonnollisesti aina tarpeen mukaan. Joskus tarve on lyhytaikainen, joskus pysyvä. Kaikissa tapauksissa uuden henkilön palkkaaminen on aina iso päätös. Palkkaamiseen ja työllistämiseen on saatavilla kuitenkin tukea – kun olet palkkaamassa työttömän, nuoren tai osittain työkykyisen henkilön.

Työllisyyspalvelut tarjoavat työnantajille neuvontaa rekrytointiin liittyvissä vaihtoehdoissa. Lisäksi työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia tukivaihtoehtoja työntekijän palkkaamiseen.

Ratkaisuja joustavasti ja ketterästi yrityksen tarpeeseen!
Kysy lisää Satu Kaskiselta 040 529 5702.


Työllistämisen tukivaihtoehdot

Lisäpalkkatuki yritykselle

Työllisyyspalvelut maksaa yrityksille työllistämisestä lisäpalkkatuen. Lisäpalkkatuki maksetaan Te-toimiston maksaman palkkatuen täydennykseksi työsuhteen ensimmäisen kahdeksan kuukauden ajan yrityksen työllistäessä forssalaisen pitkäaikaistyöttömän.

Työllistämislaina yhdistyksille

Yhdistysten käyttöön on tarjolla työllistämislaina tukityöllistämisen ensimmäisen kuun palkkauskustannusten hoitamiseksi. Työnantajalle myönnettävä työllistämistuki maksetaan takautuvasti, joten yhdistysten tukityöllistämisen sujuvoittamiseksi on rakennettu malli, jossa kaupunki myöntää välirahoituslainan yhdistyksille enintään 8 kuukauden takaisinmaksuajalla.

Laina voidaan käyttää ainoastaan palkkauskustannuksiin tukityöllistämistä koskien ja lainan saajan tulee pystyä yksilöimään tukityöllistetty esimerkiksi työsopimuksen tai palkkatukipäätöksen perusteella. Yhdistys allekirjoittaa mm. vakuusasiakirjan takaisinmaksusta ja toimittaa yhdistysrekisteriotteen/säännöt, josta selviää nimenkirjoitusoikeudet.

Kesätyöllistämistuki

Yrityksillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus hakea työllistämistukea Forssan kaupungin työllisyyspalveluilta kesätyöntekijän palkkauskustannuksiin. Kesätyötä tehdään vähintään 2 viikkoasekä vähintään 25 tuntia viikossa. Takautuvasti maksettava kesätyötuki työnantajalle on tällöin 50 prosenttia palkkakustannuksista tai enintään 250 euroa.

Työllistävän yrityksen tai yhdistyksen kotipaikkaa ei ole rajattu.Työllistämisen tukivaihtoehdoista voit kysyä lisää Tuija Lahtiselta 03 4141 5278.

Rekrytointineuvojalta voit kysyä lisää myös Te-toimiston myöntämästä palkkatuesta ja työolosuhteiden järjestelytuesta.