Siviilipalvelu

Forssan kaupunki toimii siviilipalveluslain ja työ- ja elinkeinomisteriön määräysten ja ohjeiden mukaisena siviilipalveluspaikkana.  Siviilipalveluasioiden ja sähköisen siviilipalvelurekisterin yhteyshenkilönä toimii toimistosihteeri Tuija Lahtinen.