elinvoimakatsaus

Elinvoimakatsaukseen kootaan kuukausittain Forssan keskeisimmät elinvoimaan ja työllisyyteen liittyvät teemat.

 


Elinvoimakatsaus, toukokuu 2020

Forssan työttömyysaste oli toukokuussa 15,6 %. Koronakriisin vaikutukset näkyvät luvussa edelleen selvästi, mutta huhtikuuhun verrattuna nousu on ollut pientä. Lomautusten määrä on hieman laskenut huhtikuusta.

Toukokuun elinvoimakatsauksen voit ladata tästä (pdf).


Elinvoimakatsaus, huhtikuu 2020

Työttömyysaste on noussut lomautusten seurauksena 15,3 prosenttiin. Lomautukset selittävät valtaosan työttömyysasteen nousun. Lomautukset ovat kuitenkin olleet Forssan seudulla maltillisia, eikä valtakunnan tasoista nousua ole. 

Työttömyysasteen noustua aktivointiaste on laskenut voimakkaasti.

Huhtikuun elinvoimakatsauksen voit ladata tästä (pdf).

Työttömyysaste on noussut lomautusten seurauksena 15,3 prosenttiin. Lomautukset selittävät valtaosan työttömyysasteen nousun. Lomautukset ovat kuitenkin olleet Forssan seudulla maltillisia, eikä valtakunnan tasoista nousua ole.   Työttömyysasteen noustua aktivointiaste on laskenut voimakkaasti.


Elinvoimakatsaus, maaliskuu 2020

Maaliskuun puolivälin jälkeen alkanut poikkeustila koronakriisin johdosta on lisännyt merkittävästi lomautettujen lukumäärää, mutta suurempi muutos tulee näkymään vasta huhtikuun tilastoissa.

Työttömyysaste on noussut 1,4 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. Osin nousu selittyy lomautettujen määrällä, sillä lomautetut lasketaan osin työttömiksi työnhakijoiksi.

Maaliskuun elinvoimakatsauksen voit ladata tästä (pdf).


Elinvoimakatsaus, helmikuu 2020

Työttömyysaste on Forssassa kääntynyt lievään nousuun alkuvuodesta. Ero valtakunnan tasoon on 1,3 prosenttiyksikköä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on mittaushistorian (alkaen vuodesta 2006) alhaisin.

Helmikuun elinvoimakatsauksen voit ladata tästä (pdf).

Forssan elinvoimakatsaus helmikuu 2020.


Elinvoimakatsaus, tammikuu 2020

Työllisyystilanne oli suhteellisen hyvä tammikuussa, vaikka ero valtakunnalliseen tasoon on kasvanut. Työttömyysaste on Forssassa 10,7 %.

Pitkäaikaistyöttömien määrä (165 henkilöä) on poikkeuksellisen  alhainen ja näin alhaisia lukuja on ollut viimeksi yli 10 vuotta sitten.

Uusia avoimia työpaikkoja on runsaasti auki, mutta viime vuotiseen vastaavaan tilanteeseen verrattuna on laskutrendiä.

Tammikuun elinvoimakatsauksen voit ladata tästä (pdf).


Elinvoimakatsaus, joulukuu 2019

Työttömyysaste oli syksyn osalta heikoin joulukuussa, mutta viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna tilanne on kehittynyt hieman parempaan suuntaan. Vuoden 2018 lopussa työttömyysaste oli 10,7 %, ja vuoden 2019 lopussa 10,6 %. 

Työmarkkinatuen kuntaosuus oli  vuoden 2019 osalta 865 837 euroa. Vuonna 2018 osuus oli 939 802 euroa, joten maksuosuus on alentunut noin 8 %.

Väestömäärä väheni 124 henkilöllä vuonna 2019, mutta suhteellinen muutos oli pienempi kuin vuonna 2018.

Joulukuun elinvoimakatsauksen voit ladata tästä (pdf).


Elinvoimakatsaus, marraskuu 2019

Työllisyystilanne on edelleen Forssassa viime vuosiin verrattuna hyvä. Yleinen työttömyysaste on 9,3 % ja alle 25-vuotiaiden työttömyysaste on 12,0 %. Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja palveluissa olevien runsas määrä on painanut kunnan osuuden työmarkkinatuesta historiallisen alhaiseksi. 

Marraskuun elinvoimakatsauksen voit ladata tästä (pdf).

Forssan elinvoimakatsaus marraskuu 2019


Elinvoimakatsaus, lokakuu 2019

Työllisyystilanne on jatkunut varsin hyvänä: Työttömyysaste on pysynyt melko samana vuoden takaisesta, ollen nyt 9,4 %. Alle 25-vuotiaiden työllisyystilanne on kehittynyt positiiviseen suuntaan.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on edelleen euromääräisesti laskenut. Työmarkkinatukea saavien määrä on vuoden takaisesta vähentynyt 20 henkilöllä.

Lokakuun elinvoimakatsuksen voit ladata tästä (pdf).

Elinvoimakatsaus lokakuu 2019


Elinvoimakatsaus, syyskuu 2019

Työttömien työnhakijoiden määrä on pysynyt samana vuoden takaiseen verrattuna, mutta työttömyysaste on noussut 9,3 %:sta 9,7 %:iin. Tämä johtuu työvoiman määrän supistumisesta viime vuoteen verrattuna. 

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä jatkaa laskuaan. Valtakunnalliseen kehitykseen verrattuna Forssan trendi on parempi. 

Väestökato ei ole vuoden 2019 aikana ollut yhtä negatiivinen kuin vuoden 2018 vastaavana aikana.

Syyskuun elinvoimakatsuksen voit ladata tästä (pdf).Elinvoimakatsaus, elokuu 2019

Forssan työllisyystilanne on vuoden takaisesta parantunut 0,5 prosenttiyksikköä.
Haastavan alkuvuoden jälkeen tilanne on elokuussa jopa poikkeuksellinen, sillä työttömiä työnhakijoita on ainoastaan 684 henkilöä.

Lomautettujen määrä on laskenut huomattavasti viime kuukausien luvuista.

Forssan kaupungin osarahoittama työmarkkinatuki on alentunut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 12%.

Elokuun elinvoimakatsauksen voit ladata tästä (pdf).

Elinvoimakatsaus, elokuu 2019


Elinvoimakatsaus, heinäkuu 2019


Forssan työllisyystilanne on heikentynyt, vuoden takaisesta työttömyysaste on lisääntynyt 0,7 prosenttiyksikköä. Erityisesti ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus on nousussa. Aktivointiaste (aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden piirissä olevien prosenttiosuus työttömien työnhakijoiden ja palveluiden piirissä olevien summasta) on ollut merkittävässä laskussa viime kuukausina.

Uusien avoimien työpaikkojen ja täyttyneiden työpaikkojen kehitys on ollut positiivista. Väkiluku supistunut 46 henkilöllä heinäkuussa.

Heinäkuun elinvoimakatsauksen voit ladata tästä (pdf).

Elinvoimakatsaus, heinäkuu 2019


Elinvoimakatsaus, kesäkuu 2019

Työllisyyskehitys on perinteisesti heikkoa kesäkuukausina ja niin on myös nyt kesäkuussa. Kuitenkin huomioitava seikka on forssalaisten työttömyysaste 11 % sekä nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyysaste 16,5 %. Luvut ovat Kanta-Hämeen korkeimmat.

Forssan seudun kannalta keskeisiä elinvoiman vahvistamisen toimenpiteitä syksyä kohti:

Forssan yrittäjien Forssan seutukunnan yrittäjälähtöinen elinvoiman kasvattaminen –hanke on käynnistymässä ja hankekoordinaattoria ollaan rekrytoimassa. Hankkeen kautta tiivistetään oppilaitosten ja elinkeinoelämän toimijoiden yhteistyötä sekä edistetään nuorten yrittäjyyttä ja pk-yritysten sukupolven vaihdoksia yhteistyössä seutukunnan yrittäjäyhdistysten kanssa.

Forza -yrityskiihdyttämön tapahtumat käynnistyvät 12.8. Tällöin keskustellaan koulutus- ja oppilaitosyhteistyöstä ja sen kehittämisestä. 

Kesäkuun elinvoimakatsauksen voit ladata tästä (pdf).

Elinvoimakatsaus, kesäkuu 2019


Elinvoimakatsaus, toukokuu 2019

Forssan työllisyyskehitys on vaisua verrattuna valtakunnalliseen trendiin. Valtakunnallinen työttömyysaste vähenee asteittain, mutta Forssan tilanne on pysynyt vuoden 2019 ajan melko samalla tasolla.

Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki ollut pienenemään päin ja trendi on hyvä suhteessa valtakunnalliseen kehitykseen.

Elinvoiman kehittämiseksi Forza –yrityskiihdyttämöön on rekrytoitu yhteisömanageri, jonka tavoitteena on saada yritykset ja opiskelijat innovoimaan 100 uutta startup-yritystä vuoteen 2020 mennessä.

Yrityspalveluverkoston käyttöön on otettu yhteinen asiakkuudenhallintajärjestelmä, jolla tehostetaan tiedonsiirtoa ja kehitetään laadukkaampaa palvelua yrittäjille ja työnhakijoille.

Toukokuun elinvoimakatsauksen voit ladata tästä (pdf).

Elinvoimakatsaus, toukokuu 2019