työllisyyspalvelut - työvoitto

Työllisyyspalveluiden palvelut pääosin siirtyneet hoidettavaksi etänä koronavirustilanteen takia. Työntekijämme ovat kuitenkin helposti tavoitettavissa puhelimitse, viestillä tai sähköpostilla. Kuntouttava työtoiminta, pajojen ryhmätoiminta, sosiaalinen työtoiminta ja avotyö on keskeytetty 18.3.-13.5.2020 väliseksi ajaksi. Ohjaamo ja Työvoitto-palvelupiste toimivat etänä.

Työvoiton facebook-sivujen kautta voi seurata tarkempaa tiedotusta tilanteesta: https://www.facebook.com/TyovoittoForssa/

Työllisyys on yksi keskeisimmistä kunnan elinvoimatekijöistä. Kuntalaisten tarvitsemat työllisyyttä edistävät palvelut, osaamisen kehittäminen sekä työhönkuntoutus muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla lisätään kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja toimintakykyä.

Kattavat palvelut ja palveluohjauksen nuorille alle 30-vuotiaille työttömille työnhakijoille löydät Ohjaamo-palvelupisteestä linja-autoasemalta, ks. yhteystiedot.

Kattavat palvelut ja palveluohjauksen aikuisille yli 30-vuotiaille työttömille työnhakijoille löydät Työvoitto-palvelupisteestä Kartanonkatu 10:stä, ks. yhteystiedot.

Työnantajille, yrityksille ja yhdistyksille, tarjoamme neuvonnan, työllistämisen ja työvoiman ratkaisut. Neuvomme  ja autamme työnantajia erilaisissa tavoissa työllistää ja hoidamme tarvittavan paperityön. Me autamme ja otamme nopeasti yhteyttä! Työvoiton tehtävä on edistää työvoiman löytämistä.


Työllisyyspalvelujen toimintaohjelma 2017 - 2020

Forssan kaupungin työllisyyspalvelujen toimintaohjelma 2017-2020 pitää sisällään neljä päälinjaa; tulevaisuuden tekijät, oikeat työmahdollisuudet, työhön kuntoutuen ja osaavaa työvoimaa. Näillä linjauksilla halutaan taata palvelut kaikille työikäisille, kaikissa työllistymisen vaiheissa.

Toiminnassa haluamme korostaa arvojamme, jotka ovat toivo, avoimuus ja joustavuus. Näitä arvoja noudattaen pyrimme huolehtimaan kaikista nuorten työllisyyteen liittyvistä palveluista, edistämään töiden löytymistä, lisäämään kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä, sekä innostamaan kaikenikäisiä osaamisensa kehittämisessä.

Työllisyydenhoidon palveluiden kehittämisessä kiinnitämme huomiota myös resurssiviisauteen, henkilöstön osaaamiseen, tiedolla johtamiseen ja sujuvien palvelupolkujen kehittämiseen.

Tehdään yhdessä työvoitto!