Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on yksi mahdollisuus matkalla kohti parempaa työ- ja toimintakykyä. Työtoiminnan avulla pyritään kuntoutumaan kohti työelämää. Työtoiminta on toiminnallista, asiakaslähtöistä ja räätälöityä. Olemme opinnollistaneet joitakin kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä, jolloin opintojen suorittaminen ohessa on myös mahdollista.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään ryhmä-, yksilö- ja kurssimuotoisena. Kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuudet ovat hyvin laajat. Varmasti löydämme jokaiselle sen sopivimman ja vaikuttavimman vaihtoehdon.

Kuntouttavaa työtoimintaa säätelee laki (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189). Kuntouttava työtoiminta perustuu tehtyyn aktivointisuunnitelmaan, joka on sitova. Kuntouttava työtoiminta on tavoitteellista toimintaa, jota arvioidaan.