Hyvän elämän eväät kestävän elinvoiman järkivihreästä Forssasta.

Kaupungin strategiatyö etenee – osallistu sinäkin!

Kaupungin strategian sydämenä on kestävän elinvoiman edistäminen ekologisen kestävyyden, taloudellisen kestävyyden sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden toimenpiteillä.

Ekologisella kestävyydellä tarkoitamme sitä, että ihmisen toiminta asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin.

Taloudellinen kestävyys edellyttää, että toimintamme perustuu taloudelliseen tasapainoon.

Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä ytimenä on ihmisarvosta kiinni pitäminen, yhdenvertaisuus, myötätunto ja oikeudenmukaisuus. Kaiken kaikkiaan keskeisenä kysymyksenä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle.

Ekologista kestävyyttä tavoittelemme kiinnittämällä huomiota

Taloudellisen kestävyyden tavoitteet kohdistuvat

Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden tavoitteet asettuvat otsakkeiden alle, jotka ovat


 
Osallistuminen on päättynyt!