UTBILDNING OCH STUDIER

Forssa är även en studiestad. Gymnasiet är en verkligt mångsidig och högklassig läroanstalt som ger ungdomarna goda förutsättningar för fortsatta studier. Vid yrkeshögskolan kan man utbilda sig till ingenjör eller sjukskötare, då utbildning ges i bioekonomi, hållbar utveckling och vårdarbete. Yrkesinstitutet Forssan Ammatti-instituutti erbjuder tiotals praktiska yrkesutbildningar inom kulturbranschen, samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området, naturvetenskapliga området, turism-, kosthålls- och ekonomibranschen samt teknik och trafik. Vuxenutbildningscentret Aikuiskoulutuskeskus utbildar vuxna med arbetslivskompetens till nya yrken.

I grannkommunerna finns Eerikkilä idrottsinstitut i Tammela och ett hästinstitut i Ypäjä.

Finlands utbildningssystem består av:

Vuxenutbildning finns att få på alla utbildningsstadier. Den grundläggande undervisningen är en gratis och allmänbildande undervisning för hela åldersgruppen. När eleven gått ut grundskolan har eleven slutfört sin läroplikt. Sexåriga barn som ska börja i grundskolan nästa år har rätt till förskoleundervisning.

Man får ingen examen i grundskolan, men man får behörighet att söka till utbildning efter den.

Forssa stads skolväsen baserar sig på den så kallade närskoleprincipen. Barnet får stöd i sin inlärning och uppväxt i den egna närskolan. Om stödåtgärderna i den egna skolan inte räcker till kan barnet flyttas till smågrupperna i Tölön koulu. Tölön koulu är centrum för särskilt stöd i hela Forssaregionen och där kan man vid behov erhålla hela den grundläggande undervisningen.

I Forssa finns två enhetsskolor för årskurserna 1–9. Elever från årskurs sex i andra skolor i Forssa går vidare till årskurs sju i enhetsskolorna.

Bildningsväsendets och fritidservicens förvaltning

Turuntie 18, 30100 Forssa
03 41 411, e-post: sivistyspalvelut(at)forssa.fi

Bildningsdirektör
Jarmo Pynnönen
03 4141 5290
personalens e-post: jarmo.pynnonen(at)forssa.fi