Social- och hälsovårdstjänster

Välfärdssamkommunen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ger bashälsovård, specialistvård, mentalvård och A-klinikens tjänster till invånare i sydvästra Tavastland. Till samkommunen hör Forssa stad och kommunerna Humppila, Jockis, Tammela och Ypäjä. Mer information finns på www.fshky.fi

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
PB 42, 30101 Forssa
Telefonväxel 03 41 911, öppet mån. kl. 8.00–16.00, tis.–fre. kl. 8.00–15.30

E-post: kirjaamo(at)fshky.fi eller fornamn.efternamn(at)fshky.fi


Verksamhetsställen för hälsovården i Forssa

Hälsocentral/huvudhälsostation

Urheilukentänkatu 2

- läkarmottagning, tandklinik, företagshälsovård, arbetsfysioterapeut, vuxenrådgivning, talterapi, hälsocentralpsykolog, utdelning av vårdmaterial (under renoveringen av Korkeavaha)

Hälsostation/Korkeavaha 

Linikkalankatu 2

- fysioterapi och sysselsättningsterapi, hjälpmedelsutlåning, kompetenscenter, utdelning av vårdmaterial (under renoveringen av Korkeavaha vid huvudhälsostationen), psykiatrisk och barn- och ungdomspsykiatrisk poliklinik (2:a våningen)

A-klinik 

Sortohaankatu 3

- rusmedelsberoende, spelberoende

Familjerådgivning 

Sortohaankatu 3

- barnets beteende, utveckling, uppfostran, föräldraskap, konflikter, kris- eller problemsituationer i familjen

Forssa sjukhus

Urheilukentänkatu 9

- akutpoliklinik (kvälls- och nattjour), fysiatri, geriatri och geriatrisk minnespoliklinik, nervbaneundersökningar (ENMG), hudsjukdomar, kardiologi, lungsjukdomar, kirurgi, öron-, näs- och halssjukdomar, barnsjukdomar, njursjukdomar, kvinnosjukdomar, neurokirurgi, neurologi, plastikkirurgi, reumatiska sjukdomar, inremedicin, cancersjukdomar, urologi, mödrapoliklinik, vuxen- och ungdomspsykiatri, anestesi, radiologi, laboratorium

Mer information om välfärdssamkommunens tjänster finns på www.fshky.fi


Läkarjour

Hälsostation

Patienter som behöver brådskande vård på vardagar vårdas på husläkarmottagningen. Tidsbokning vardagar kl. 8.00–15.30 på hälsostationernas direktnummer eller 03 41911.

Bashälsovårdens och specialistvårdens jour finns sida vid sida i Forssa sjukhus poliklinik (adress Urheilukentänkatu 9, Forssa) vardagar kl. 16.00–22.00 och under veckosluten kl. 9.00–21.00.

Jourpatienter till bashälsovården ska ta telefonkontakt på vardagar kl. 15.30–22.00 och under veckosluten kl. 00–21.00 på telefonnummer 03 4191 2010 eller 03 41911.

Specialistvård – Forssa sjukhus

Patienter som behöver brådskande vård vårdas dygnet runt i Forssa sjukhus akutpoliklinik på adressen: Urheilukentänkatu 9, Forssa, tfn 03 4191 3000 eller 03 41911.

Bland annat följande kräver brådskande specialistvård:

patienter med multipla skador, frakturer, större sår

patienter med bröstsmärta, rytmstörningar, förlamningssymtom och andra patienter som kräver observation

patienter med magsmärta

Nattjour – Forssa sjukhus

Nattjour finns på Forssa sjukhus akutpoliklinik vardagar kl. 22.00–8.00 och under veckosluten kl. 21.00–9.00. Den är avsedd för alla patienter som behöver brådskande vård.

Tandläkarjour:

Vardagar (mån.–fre.) finns tandläkarjouren för patienter som behöver brådskande tandvård kl. 8.00–14.00 i Forssa sjukhus på adressen Urheilukentänkatu 9. Tid till jouren bokas på telefonnummer 03 4191 3034. Behovet av brådskande vård bedöms per telefon eller på tandkliniken. De som är i behov av brådskande akutvård får en tid samma dag.

Tandläkarjour
Forssa sjukhus, polikliniken
Urheilukentänkatu 9, 30100 Forssa
tfn 03 4191 3034 (kl. 8.00–14.00).

Under veckoslut (lör.–sön.) och söckenhelger 8.00–21.00 samt vardagskvällar kl. 15.00–21.00
Välfärdssamkommunen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymäs tandläkarjour finns i Egentliga Tavastlands centralsjukhus i Tavastehus. Kontakta tandläkarjouren på telefonnummer 040 620 5664. Vardagar tidsbokning kl. 15.00–21.00. Under veckoslut och söckenhelger tidsbokning i första hand kl. 8.00–9.00, övriga tider besvaras samtalen i den mån det är möjligt.

Egentliga Tavastlands centralsjukhus
Ahvenistontie 20
13530 TAVASTEHUS

Privata hälsovårdstjänster

Även privata serviceföretag erbjuder hälsovårdstjänster: 

Suomen Terveystalo Forssa, som erbjuder allmänläkar-, specialläkar-, laboratorie-, röntgen- och företagshälsovårdstjänster samt tandläkartjänster.
Mer information: Suomen Terveystalo Forssa, Kutomonkuja 2 A 2, puh. 03 424 9200. Mer information även på engelska www.terveystalo.com

Asemanpuiston Lääkärikeskus, som erbjuder följande tjänster: företagshälsovård, läkarcentralstjänster, hembesök av läkare, psykologtjänster, laboratorie- och röntgentjänster, fysioterapi. Mer information: Asemanpuiston Lääkärikeskus Oy, Rajakatu 2, 30420 Forssa, tfn 03 421 0010. www.asemanpuisto.fi 


Service för äldre

HEMVÅRD

Målet med servicen är att garantera trygga förutsättningar för äldre att bo och leva i sitt eget hem och sin bekanta omgivning så länge som möjligt.

Syftet med hemvården är att stödja den äldres funktionsförmåga och livshantering så att han eller hon kan bo kvar hemma så länge som möjligt.

Hemvård omfattar stöd i uppgifter som rör boende, personlig omvårdnad och omsorg samt hemsjukvård. Förutom hemvård kan klienterna få stödtjänster för hemmaboende.

Kontaktuppgifter: Hemvårdsledare, tfn 050 564 0012, vik. områdeschef för äldreomsorgen Raija Virtanen, tfn 03 4191 6140

Hiekkarinne servicecenter

 Heikkarinne servicecenter finns sex enheter för intensifierat serviceboende dygnet runt, med 111 boende. Serviceboende ordnas via servicehandledning.

På servicecentret erbjuds boende, stödtjänster samt vård och omsorg dygnet runt för äldre som inte längre klarar av att bo hemma ens med assistans.

Kontaktuppgifter: Saksankatu 34, 30100 Forssa, boendeservicechef Merja Ojansuu, 03 4191 6495

Rimpikoto och Tyykihovi servicecenter

Erbjuder hyresbostäder för äldre och funktionshindrade. Här finns även två gruppbostäder för demenssjuka. I närheten av bostäderna finns olika tjänster tillgängliga. Vid val av boende prioriteras personer som är i behov av hemvård och/eller som har flytt 65 år.

Kontaktuppgifter: servicehandledare Heidi Bergström, tfn 050 529 2297

 

Apotek

Kutomon Apteekki
Köpcentret Kutomon kauppakeskus K-Citymarket Forssa
Yhtiönkatu
tfn 03 435 5250
http://www.kutomonapteekki.fi/

Forssan Vanha Apteekki
Prisma köpcentrum
Tapulikuja 6
tfn 03 435 5001, 03 435 5002
http://www.forssanvanhaapteekki.fi/

Forssan Keskusapteekki
Kartanokeskus, Kartanonkatu 11
tfn 03 422 2835
http://www.forssankeskusapteekki.fi/

 

Socialservice

Familje- och socialservice ger stöd till kommunens invånare i olika skeden och situationer i livet, såsom frågor som rör barns födelse och uppväxt, skolgång, föräldraskap efter skilsmässa, utkomst, invandring och tjänster för funktionshindrade.

Verksamhet inom barnskydd och barnatillsyning

finns vid socialbyråns enhet för socialarbete (Turuntie 18). Barnatillsyningsmännen finns på första våningen i Forssa stadshus, serviceområdet för familjeservice/barnskydd. Byrån har öppet på måndagar kl. 9.00–17.00 och från tisdag till fredag kl. 9.00–15.00.

Kontaktuppgifter

Socialarbetarna som ansvarar för barnskyddet tar emot besök enligt tidsbokning. Besök bokas på telefonnummer 03 41911. Socialarbetarna har även telefontid från måndag till fredag kl. 9.00–10.00, då man kan kontakta dem på ovanstående telefonnummer.

 Frågor som rör faderskapsärenden och underhållsärenden besvaras av en socialarbetare/barnatillsyningsman, som har telefontid mån.–fre. kl. 13.00–14.00 (även tidsbokningar), och frågor om underhållstrygghet av byråsekreteraren på telefonnummer 03 41911.