Salmistonmäen lintutorni

Salmistonmäen lintutorni

Maakunnallisesti tärkeän linnustonsuojelukohteen, Loimalammin, näkee parhaiten Salmistonmäen lintutornista. Lähes umpeenkasvanutta lampea ympäröi kosteikkoinen niitty- ja metsäalue, jolla on monipuolinen eläin- ja kasvilajisto. Lintuja voi havainnoida niin katetusta tornista, kuin tornin läheltä kulkevalta luontopolulta, jossa opastaulut auttavat havainnoimaan ympäröivää luontoa.

 

Lisätietoja:

Osoite:
Kytöniityntie
30100 Forssa