Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

ilmoittautuminen esiopetukseen lukuvuodelle 2021-2022

Ilmoittautuminen esiopetukseen ajalle 23.8.2021-31.5.2022 on nyt ajankohtainen. Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu sähköisellä hakemuksella . Ilmoittautumiset esiopetukseen pyydämme tekemään maaliskuun kahden ensimmäisen viikon aikana.

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on päättänyt (26.1.2021), että lukuvuonna 2021-2022 (23.8.2021-31.5.2022) esiopetusta järjestetään Koijärven koulu-päiväkodissa, Päiväkoti Axel Wahrenissa, Kurjenpesän päiväkodissa ja Pihakoivun päiväkodissa vuorohoitoa tarvitseville lapsille.


huomioita pandemiatilanteessa 

15.9.2020

Pandemiatilanteesta johtuen noudatamme soveltuvin osin Opetushallituksen ja muiden viranomaisten ohjeistuksia poikkeusoloajalle. Ohjeistusten mukaiset toimet tehdään lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi ja jotta koronavirustartuntojen riski ei kasva. Ohjeistusten muuttuessa tiedotamme asiasta uudelleen.

Varhaiskasvatus perustuu lapsen ryhmän henkilökunnan ja huoltajien väliseen luottamukseen ja vuorovaikutukseen. Toimimme luonnollisesti salassapitosäännösten mukaisesti. Mikäli lapsenne sairastuu, olisi tärkeää tässä pandemia- ja epidemiatilanteessa, että ryhmän henkilökunta saisi tietää lapsen oireista. Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen.

Tarpeettomia lähikontakteja vältetään toiminnassa ja noudatamme tartuntoja ehkäisevää hygieniaa. Tehostamistoimista huolimatta huolehdimme, että lapsenne saa joka tilanteessa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.