Ympäristönsuojelun lomakkeet

Sivun päivitys on kesken. Jos lomaketta ei löydy alta, niin kannattaa käyttää vasemmassa reunassa olevaa asiakohtaista valikkoa.

POIKKEAMINEN jätevesien käsittelyn MÄÄRÄAJAN NOUDATTAMISESTA

Koskee kiinteistöjä pohjavesialueilla ja ranta-alueilla (< 100 m vesistöstä).
Ei koske kantovedellisiä kiinteistöjä (eli ei tarvitse hakea poikkeamista).
Määräaika jätevesijärjestelmän kunnostamiseen on 31.10.2019. 
Poikkeamishakemuksia otetaan jo vastaan, mutta päätökset tehdään 1.11.2019 alkaen.

Haja-asutuksen jätevedet

Jätevesijärjestelmän suunnitelma /selvitys (pdf)
Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje sekä huoltopäiväkirja (pdf)
Päivitetty 13.9.2019