MAA-AINESTENOTTO

Ympäristölupalautakunta myöntää ja valvoo maa-aineslain mukaiset ottamisluvat.

Myös kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa ympäristölupalautakunnalle ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa yli 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.