Luonnonsuojelu

Kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan.
Luonnonsuojelu otetaan huomioon osana yleistä maankäytön suunnittelua.
Tavoitteena on säilyttää monimuotoinen ympäristö,
missä sekä ihminen että luonto voivat hyvin.

Vieraslajit

Onko sinulla havaintoja vieraslajikasveista Forssassa?
Ilmoita havaintosi ympäristöpäällikölle.  Erityisen kiinnostuneita olemme jättipalsamin ja jättiputken kasvupaikoista.

Seuraava sähköinen kysely järjestetään todennäköisesti keväällä 2018.
Vuoden 2017 kyselyn tulokset julkaistaan talvela 2018.

Nämä lajit on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n tasolla, minkä johdosta lajien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.  Vieraslajit uhkaavat viedä kasvutilan muilta ja heikentävät luonnon monimuotoisuutta. Katso lisää www.vieraslajit.fi

Vieraslajikasvi jättipalsami                       Vieraslajikasvi jättiputki

luonnonsuojelu Forssassa

Ympäristölupalautakunnalle kuuluu luonnonmuistomerkkien (puut, siirtolohkareet yms.) rauhoituspäätösten teko sekä niiden purkaminen. Maanomistaja voi hakea päätöstä vapaamuotoisella hakemuksella. Forssassa on tällä hetkellä 14 suojeltua luonnonmuistomerkkiä.

Forssassa on kaksi merkittävää lintujärveä, Koijärvi ja Loimalammi. Lintuvesihankkeessa vuosina 2004–2007 järville laadittiin hoito- ja käyttösuunnitelmat. Hankkeen osarahoittajana oli Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Suunnitelmia on saatavissa kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä, Turuntie 18.

Lisätietoja luonnonsuojelusta ja – monimuotoisuudesta
Forssan ympäristön tilan katsaus 2004 (pdf)– julkaisussa.