Kestävä kehitys

 

Forssan kaupungin ensimmäinen kestävän kehityksen toimintaohjelma valmistui vuonna 1997. Kestävän kehityksen indikaattoreita eli mittareita on ollut käytössä 2000-luvun alusta alkaen. Näiden mittareiden tarkoituksena on ollut mm. selvittää, onko kunnan kehitys kestävällä pohjalla ja minkälaisia muutoksia elinympäristössä tapahtuu. Tavoitteena on, että indikaattorien antamaa tietoa käytetään päätöksenteon apuna.

Forssan ympäristön tilan katsaus 2004 (pdf) -julkaisuun on koottu kattavasti tietoa kaupungin ympäristön tilasta ja siinä tapahtuneista muutoksista.

Kestävän kehityksen indikaattorit 2016

Ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden arvioinnin ja seurannan välineinä käytetään erilaisia mittareita eli indikaattoreita.  Ekologisen jalanjäljen lisäksi mittareita ovat mm. vesistöjen vedenlaatu, vedenkulutus, yhdyskuntajätteen määrä, väestön ikärakenne ja kirjastojen käyttö. Indikaattorien (pdf) päivityksen teki Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelija Aleksi Ritakallio.

Kuntien resurssiviisauden indikaattorit 2015

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Forssan kaupunki on yhteistyössä muiden Resurssiviisaus -hankkeen kaupunkien kanssa laatinut resurssiviisauden indikaattorit  (pdf). Laskennat perustuvat vuosien 2010 ja 2012 päästöihin ja kulutustietoihin.

Forssan kasvihuonekaasupäästöt 2017 ja
ennakkotieto vuodelta 2018

Päästöjen laskennassa ovat mukana kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. Forssan lisäksi raportissa on esitetty vertailuja muihin Fisu-verkoston ja CO2-raportin kuntiin.  
Lisätietoa koko Suomen CO2 -päästötilanteesta. Forssan tietoja löytyy myös karttaa klikkaamalla tai klikkaamalla Forssaa etusivun alaosassa olevasta kuntalistasta.

CO2-raporttiin liittyy myös Forssan päästöjen viikkoseurantaikkuna.

Kuntajälki 2010

Ekologinen jalanjälki on maankäyttöön perustuva ekologisen kestävyyden mittari. Se kuvaa ns. globaalihehtaareina, kuinka paljon maa- ja vesialueita tarvitaan kulutuksemme tyydyttämiseen käytettyjen uusiutuvien luonnonresurssien tuottamiseen ja kulutukseen liittyvien hiilidioksidipäästöjen sitomiseen. Kuntajälki 2010 laskettiin Ekokumppanit Oy:n vetämässä yhteishankkeessa 24 kunnan kanssa. Tuloksena kukin kunta sai oman raporttinsa. Forssalaisen ekologinen jalanjälki (pdf) on 5,90 globaalihehtaaria.