aA
 
 
aA
 

Rakennusten purkaminen

Omakotitalon rakennusvaihe
 
 

PURKAMISLUPA TAI -ILMOITUS

Rakennuksen purkamiseen asemakaava- tai rakennuskieltoalueella tarvitaan lupa. Muilla alueilla purkuilmoitus.  Erillistä purkulupaa ei kuitenkaan tarvita:

Vaikka erillistä purkulupaa ei tarvita, rakennuksen tai sen osan purkamisesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää luvan hakemista ilmoituksen sijasta, mikäli se on yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta tarpeen.

Tarvittavat asiakirjat:

1. Purkamislupahakemus ( 1 kpl )

2. Selvitys purettavan rakennuksen omistusoikeudesta ( 1 kpl )

3. Tonttikartta tai ote asemakaavasta tai yleiskaavasta kaavamääräyksineen

4. Selvitys naapurin kuulemisesta ( 1 kpl / naapuri )

5. Asemapiirros, pohjapiirustukset, julkisivut tai muut vastaavat selvitykset ( valokuvat tms. )

6. Selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä( 1 kpl )

 

Yhteystiedot

Rakennusvalvonta
Kaupungintalo 3. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Jukka Laaksonen
rakennustarkastaja
(03) 4141 5320
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Jari Salmisto
tarkastusinsinööri, LVI-tarkastaja
(03) 41 41 5608
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Saini Hallikainen
lupasihteeri
(03) 4141 5323
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi