aA
 
 
aA
 

Maisematyölupa

Omakotitalon rakennusvaihe
 
 

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä eli kaivamista, louhimista ja täyttämistä sekä puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa:

Puiden kaataminen asemakaava-alueella

Ympäristölupalautakunta on tarkentanut  rakennusjärjestystä  (pdf) ja hyväksynyt toimintaohjeen (pdf) koskien puiden kaatamista asemakaava-alueella 1.11.2017 alkaen.


Tarvittavat asiakirjat:

1. Maisematyölupahakemus (1 kpl )

2. Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta ( 1 kpl )

3. Ote asemakaavasta tai yleiskaavasta ( 3 kpl )

4. Selvitys naapurin kuulemisesta ( 1 kpl / naapuri )

5. Maisematyötä koskeva suunnitelma, tasopiirustukset, leikkaukset ja muut tarpeelliset selvitykset hankkeen arvioimiseksi ( 3 kpl )

 

Yhteystiedot

Rakennusvalvonta
Kaupungintalo 3. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Jukka Laaksonen
rakennustarkastaja
(03) 4141 5320
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Saini Hallikainen
lupasihteeri
(03) 4141 5323
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi