aA
 
 
aA
 

Maisematyölupa

Omakotitalon rakennusvaihe
 
 

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä eli kaivamista, louhimista ja täyttämistä sekä puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa:

Puiden kaataminen asemakaava-alueella

Ympäristölupalautakunta on tarkentanut  rakennusjärjestystä  (pdf) ja hyväksynyt toimintaohjeen (pdf) koskien puiden kaatamista asemakaava-alueella 1.11.2017 alkaen.


Tarvittavat asiakirjat:

1. Maisematyölupahakemus (1 kpl )

2. Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta ( 1 kpl )

3. Ote asemakaavasta tai yleiskaavasta ( 3 kpl )

4. Selvitys naapurin kuulemisesta ( 1 kpl / naapuri )

5. Maisematyötä koskeva suunnitelma, tasopiirustukset, leikkaukset ja muut tarpeelliset selvitykset hankkeen arvioimiseksi ( 3 kpl )

 

Yhteystiedot

Rakennusvalvonta
Kaupungintalo 3. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Jukka Laaksonen
rakennustarkastaja
(03) 4141 5320
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Jari Salmisto
tarkastusinsinööri, LVI-tarkastaja
(03) 41 41 5608
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Saini Hallikainen
lupasihteeri
(03) 4141 5323
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi