aA
Sisältöön »
 
 
aA
 

Maisematyölupa

Omakotitalon rakennusvaihe
 
 

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä eli kaivamista, louhimista ja täyttämistä sekä puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa:

Puiden kaataminen asemakaava-alueella

Ympäristölupalautakunta on tarkentanut  rakennusjärjestystä  (pdf) ja hyväksynyt toimintaohjeen (pdf) koskien puiden kaatamista asemakaava-alueella 1.11.2017 alkaen.

Tarvittavat asiakirjat:

1. Maisematyölupahakemus (1 kpl )

2. Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta ( 1 kpl )

3. Ote asemakaavasta tai yleiskaavasta ( 3 kpl )

4. Selvitys naapurin kuulemisesta ( 1 kpl / naapuri )

5. Maisematyötä koskeva suunnitelma, tasopiirustukset, leikkaukset ja muut tarpeelliset selvitykset hankkeen arvioimiseksi ( 3 kpl )

 

Yhteystiedot

Forssan seudullinen rakennusvalvonta
Kaupungintalo 3. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

rakennusvalvonta@forssa.fi

Jukka Laaksonen
johtava rakennustarkastaja, päävastuualue: Forssa, Humppila, Ypäjä
(03) 4141 5320
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Marko Pääjärvi
rakennustarkastaja, päävastuualue: Tammela, Jokioinen
(03) 4141 5319
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

rakennustarkastaja
(03) 4141 5325
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Jari Salmisto
tarkastusinsinööri, LVI-tarkastaja
(03) 4141 5608
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Arja Malin
lupasihteeri, päävastuualue: Tammela, Humppila, Ypäjä
(03) 4141 5323
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Hanna Visti
lupasihteeri, päävastuualue: Forssa ja Jokioinen
(03) 4141 5322
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi