aA
 
 
aA
 

Tonttijaot

punatiili4.jpg
 
 

Nähtävillä olevat tonttijaot


Tonttijakoehdotuksen 061-052103 asettaminen julkisesti nähtäville

Forssan kaupungin Maankäyttöpalvelussa on laadittu tonttijakoehdotus Paavolan (15.) kaupunginosan korttelin 521 tontille 3. Tonttijakoehdotus on laadittu osaan korttelia. Tonttijaon laatiminen perustuu alueen omistajan hakemukseen. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on nähtävillä 052103-sijainti – linkin kautta.

Tonttijakoehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti.

Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on rakennuskiellossa siihen asti kunnes tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tontin lohkominen on erillinen kiinteistötoimitus.

Laadittu tonttijakoehdotus perustuu Forssan kaupunginvaltuuston 8.11.2010 hyväksymään ja 20.12.2010 voimaan tulleeseen asemakaavaan J48 Pilvenmäki III B, linkki J48-kaavaan.

Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 8. – 23.11.2018 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun ilmoitustaululla (kaupungintalo III-kerros/ Turuntie 18, 30100 Forssa).

Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös tämän tj_kartta 061-052103 – linkin kautta.

Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 23.11.2018 klo 15 kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse kirjaamo@forssa.fi. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta: Tomi Laajalehto 03-4141 5332/ 050-3425 254, sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi 

Forssassa 8.11.2018            Forssan kaupunki Maankäyttöpalvelu
 

Yhteystiedot

Maankäyttöpalvelu - Kartta ja mittaus
Kaupungintalo 3. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Tomi Laajalehto
maankäyttöinsinööri
03 4141 5332
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Aki Härmä
kaupungingeodeetti
03 4141 5330
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Esitteet
 

Esitteet

 
 
Linkit
 

Linkit