Nähtävillä olevat tonttijaot

 Tonttijakoehdotuksen 061-058101 asettaminen julkisesti nähtäville 

Forssan kaupungin Maankäyttöpalvelussa on laadittu tonttijakoehdotus Pikkumuolaan (13.) kaupunginosan korttelin 581 tonteille 1 ja 2 sekä 3. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue sijoittuu asemakaavan mukaisten katujen Kuulalaakerintie – Ratastie – Vetoakselintie ja Tammelan rajan väliselle alueelle, kts. 058101-sijainti – linkin kautta. Tonttijakoehdotus on laadittu koko korttelia koskevana. Tonttijaon laatiminen perustuu alueella olevan määräalan omistajan hakemukseen. Kortteliin ei ole laadittu aiemmin tonttijakoa. 

Tonttijakoehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on rakennuskiellossa siihen saakka kunnes lainvoimaisen tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tontin lohkominen on erillinen kiinteistötoimitus. Tonttijaon hakija on hakenut myös kiinteistötoimitusta. 

 Laadittu tonttijakoehdotus perustuu kaupunginvaltuuston 16.2.2015 hyväksymään ja 30.3.2015 voimaan tulleeseen asemakaavaan L14 Ratasmäki.

Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 27.8. – 10.9.2020 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun (III krs) ilmoitustaululla. Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös tämän tj_kartta 061-058101 – linkin kautta.

Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 10.9.2020 klo 15 mennessä kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse tekninen@forssa.fi. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta:  Tomi Laajalehto 03-4141 5332/ 050-3425 254,   sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

Forssassa 26.8.2020                                 Forssan kaupunki                                                                                                                                                                        Maankäyttöpalvelu