aA
 
 
aA
 

Yksityistiet

kesaniitty.jpg
 
 

yksityistiet

 

Ajankohtaista:

Yksityistieavustuksien haku vuodelle 2018 on päättynyt.


 

Yksityistieavustukset

 

Yksityistielain mukaan kunta päättää sen omista yksityistieavustuksistaan ja avustuksen ehdoista. Forssan kaupunki avustaa yksityisteitä talousarvioon varatulla määrärahalla. Tiekuntien avustusmuodot ovat kunnossapito- ja perusparannusavustukset. Avustusta myönnetään vain järjestäytyneille tiekunnille.

 

Kunnossapitoavustukset

Tiekunnan kunnossapitoavustus perustuu kunnossapitoluokkaan, joka määritellään yhtenäisillä pisteytys- ja luokitteluperiaatteilla. Lisäksi tiekunnan tulee vuosittain hakuajan kuluessa toimittaa viimeksi pidetyn vuosikokouksen pöytäkirjan jäljennös osakasluetteloineen sekä tiedot muutoksista tiekunnan toimielimissä ja yhteystiedoissa. . Kunnossapitoluokittelussa on käytössä kuusiportainen järjestelmä, joista luokille 1-5 myönnetään avustusta. Vuonna 2017 myönnetyt kunnossapitoavustukset vaihtelivat välillä 134,00 €/km – 297,86 €/km. Yhteensä kunnossapitoavustuksia myönnettiin vuonna 2017 n. 37500 €.

Perusparannusavustukset

Tiekunnalle voidaan harkinnan perusteella ja määrärahojen puitteissa myöntää perusparannusavustusta. Perusparannushankkeen määrittelyssä noudatetaan soveltuvin osin Liikenneviraston ohjetta. Tien parantamishankkeesta ja avustusten hakemisesta on päätettävä tiekunnan kokouksessa. Hakemuksessa tulee esittää hankkeen perustelut, kartta kohteesta, työselitys ja suoritekohtainen kustannusarvio. Perusparannushankkeen määrittelyssä noudatetaan soveltuvin osin Liikenneviraston ohjetta. ( Ohje 11/2016 luku 4.)  Tiekunnan on toteutettava perusparannushanke sen vuoden aikana, kun avustus on myönnetty. Vuonna 2017 myönnettiin perusparannusavustuksia yhteensä n. 7500 €.

Hakeminen ja maksatus 

Yksityistieavustusilmoitus julkaistaan yleensä kunkin vuoden helmikuussa kaupungin nettisivuilla ja Forssan Lehden ilmoituksella. Lisäksi avustusilmoituksesta tiedotetaan sähköpostitse niitä tiekuntia, jotka ovat toimittaneet email-yhteystiedon. Yksityistieavustuksia voi hakea vain hakuaikana.

Yksityistieavustuksien hakuaika päättyy yleensä huhtikuun puolen välin paikkeilla. Yhdyskuntalautakunta päättää hakuajan päättymisen jälkeen, yleensä toukokuun kokouksessaan, kunnossapito- ja perusparannusavustuksista. Kunnossapitoavustus maksetaan yleensä kesäkuun lopulla – heinäkuun alkupuolella. Perusparannusavustukset maksetaan sen jälkeen kun työn valmistumisesta on ilmoitettu ja kuitit sekä muut tarvittavat selvitykset ovat toimitettu sekä työ on tarkastettu. Perusparannusavustus maksetaan vain sen kalenterivuoden aikana kun avustus on myönnetty.

Kunnan avustaessa tiekuntaa yksityistien ylläpidossa tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden käyttöön ei saa kieltää. Säännölliseen liikenteeseen tai sellaiseen tien käyttämiseen, joka selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia, tarvitaan tällöinkin tiekunnan lupa.

Muita avustus vaihtoehtoja

Tiekunta voi hakea Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta avustusta yksityistien parantamiseen tai tiettyjen erityiskohteiden ylläpitoon ja kunnostamiseen, lisätietoja www.ely-keskus.fi .
Valtiolta voi hakea myös Kemera-tukea metsäautoteiden rakentamiseen tai perusparannukseen, lisätietoja https://www.metsakeskus.fi/kemera-tuet.

 

Yhteystiedot

Tomi Laajalehto
maankäyttöinsinööri
03 4141 5332
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi