aA
 
 
aA
 

Luvat

 
 

yleisten alueiden luvat

Lupa yleisen alueen tilapäisestä käyttämisestä tarvitaan aina, kun toimitaan kaupungin katualueella tai muulla yleisellä alueella.

Luvan vaativia tilanteita mm.:

Yleisten alueiden käytöstä veloitetaan yhdyskuntalautakunnan päätöksen Yla/§2/25.1.2017  mukaisesti. 

Rakennus- ja maisemaluvat myöntää rakennusvalvonta.


 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit