Uusikylä II N asemakaavamuutos

Kyläkadun ja Uusikadun välisellä alueella Kauppakadun varrella uudis­tetaan kolmen kiinteistön, 3:21, 3:22 ja 3:42, vanhentunutta asemakaavaa ottaen huomioon alueen valtakunnallisesti mer­kittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Kaupunginhallitus käsittelee 16.12.2019 asemakaavaehdotusta, jonka jälkeen kaava asetetaan virallisesti nähtäville.

Lisätietoja antavat vs. kaavoitusarkkitehti Tuomo Hirvonen, p. 03 4141 5331 tuomo.hirvonen@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 19.6.2019, nähtävänäolo 5. - 19.8.2019