aA
Sisältöön »
 
 
aA
 

Järvenpää II

punatiili4.jpg
 
 

Järvenpää  II asemakaava

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta sijoittaa asumista Saarelantien ja Valtatien 10 väliselle alueelle. Kaava-alueen länsiosassa on asemakaavalla osoi­tettu huoltoasemien korttelialue. Merkintä ei ole enää ajanmukainen, koska alue on I-luokan pohjavesialuetta eikä alueelle ole saatu lupaa huoltamolle. Kaavan yhtey­dessä selvitetään onko maakuntakaavassa osoitettu asuinalueen laajentaminen pohjavesialueelle mahdollista.