aA
 
 
aA
 

Uudet asuinalueet

kalliomaki-katunakyma2.jpg
 
 

kaavoitettavat uudet asuinalueet

Linikkala

Linikkalan alue sijaitsee jokimaisemassa ja rajautuu Forssan kansallisen kaupunkipuiston alueeseen. 

Asuinalueelle tulee kerros-, rivi- ja omakotirakentamista. Tiivis rakennettu alue rajautuu pääosin avoimena säilytettävään pelto- ja niittymaisemaan. Rakennetun alueen tuntumaan muodostetaan saarekemaisia istutusalueita, jotka pehmentävät rakennetun alueen ja rakentamattoman alueen rajapintaa. Kaikki keskustan palvelut ovat lähellä. 

Alueen asemakaavaluonnos on ollut nähtävänä keväällä 2017. 

Parkkiaro

Alueen kaavoitettaville alueille tulee pientaloasumiselle varattuja vaihtelevan kokoisia metsäisiä tontteja. Alueen osayleiskaava on ollut nähtävänä kesällä 2011. 

Alueesta muodostuu laadukas pientaloalue, joka istuu maisemaan ja maastoon luontevasti, lähes kaikki tontit rajoittuvat viheralueeseen. Alueen puistometsien annetaan kehittyä monimuotoisiksi. Maisemarakenne on pienipiirteistä, mäet ja kumpareet tuovat alueille paikallista luonnetta. Laajat ulkoilureitit aukeavat Parkkiaron kautta Vieremän ulkoilureitistöön ja Mäkilammin uimarannalle. Keskustaan ja tietysti myös kouluille pääsee turvallisesti kevyenliikenteen väyliä pitkin.

Alueelle on tulossa kymmeniä reilun 1000 m2:n kokoisia tontteja. Asuinalueet sijaitsevat 2,5 km:n etäisyydellä Forssan keskustan palveluista.

Korkeavaha

Korkeavahan alueelle muodostuu omakotirakentamiseen varattuja puutarhatontteja. Alue rajautuu maisemallisesti pitkään ja kapeaan kaakko - luode suuntaiseen peltoaukeaan, joka luo alueelle erityisen luonteen. Kaavoitus on vireillä.

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit