Tuulivoimaloiden sijainti kaavakartalla
                                                                                        Tuulivoimaloiden sijainti kaavakartalla

Kiimassuon tuulivoima asemakaava

Asemakaavassa tarkastellaan Forssan kaupungin puolelle Kiimassuon alueelle sijoittuvien neljän tuulivoimalan sijoittamiseen liittyviä asemakaavallisia tarkennuksia.

Kaavaehdotus hyväksyttiin 31.8.2015 kaupunginvaltuustossa.
Kaava on tullut voimaan 27.2.2017.