aA
 
 
aA
 

FAQ (useimmin kysytyt kysymykset)

punatiili4.jpg
 
 

FAQ eli useimmin kysytyt kysymykset

Tälle sivulle keräämme hankkeen aikana useimmin kysyttyjä kysymyksiä. Kysymyksiä voi esittää Palaute-sivulla valitsemalla vastaanottajaksi Monitoimikeskuksen.

Miksi tehdään mittava investointi uuteen koulukiinteistöön? Miksi Tölöä ja muita vanhoja kiinteistöjä ei vain korjata? 

 Kyseessä olevat koulu- ja päiväkotikiinteistöt ovat tulossa teknisesti tiensä päähän. Tekniikka, putket, pinnat ja osin rakenteet vaatisivat perusteelliset kunnostukset. 

On arvoitu, että peruskorjaukset olisivat hintavin vaihtoehto ja peruskorjaus sisältää eniten epävarmuustekijöitä. Peruskorjaukset sisältävät aina riskin rakennukseen jäävien vanhojen rakennusosien takia. Uudessa rakennuksessa on mahdollista saavuttaa parempi energiatehokkuus.

Lasten määrä vähenee Forssassa tulevina vuosina. Monikylä/monitoimikeskus voidaan mitoittaa tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Neliöitä eli tiloja tarvitaan merkittävästi nykyisiä tiloja vähemmän. Uutta rakentamalla saadaan nykyaikaisia, pedagogiset tarpeet, täyttäviä tiloja.

Onko Tölön pelto varmasti paras mahdollinen paikka Monikylälle? Onko muut sopivat alueet jo tarkistettu? 

Hankesuunnittelussa selvitettiin kolme sijaintia: Tölön koulun viereinen tontti, Tölön koulun tontti ja Kuhalan koulun tontti. Valittua sijaintia puoltaa se, ettei tarvita kalliita väistötiloja rakentamisen ajaksi. 

Lasten asuinpaikkojen ja koulumatkojen näkökulmasta Tölön koulun viereinen tyhjä tontti on hyvä paikka. Samoin, muiden kaupungin koulujen sijainti huomioiden, kouluverkko olisi hyvin tasapainoinen.

Jo nyt Tölön koulun tapahtumat luovat kaduille ruuhkan. Muuttuvatko liikennejärjestelyt? 

Liikenneinfraa tullaan parantamaan hankkeen yhteydessä. Liikenteelliset selvitykset on tehty. Muiden kuin varhaiskasvatuksen ja erityisopetuksen oppilaiden jättäminen Eteläisen Puistokadun varrella olevalle ”jättöalueelle” vähentää liikennettä koulun tontilla.

Vähenevätkö kuntalaisten palvelut Monikylän investoinnin takia? Miten Monikylä ylipäänsä rahoitetaan? 

Kysymyksessä olevien kiinteistöjen kunto on ollut ratkaiseva. Käyttötalouteen jää enemmän rahaa käyttöön Monikylän toteutumisen myötä kuin saneerausvaihtoehdossa.

Millä perusteella Monikylän toimijat, koulut ja päiväkodit, jotka sinne sijoittuvat, on valittu? 

 Kyseessä olevat koulu- ja päiväkotikiinteistöt ovat tulossa teknisesti tiensä päähän. Tekniikka, putket, pinnat ja osin rakenteet vaatisivat perusteelliset kunnostukset. On arvoitu, että peruskorjaukset olisivat hintavin vaihtoehto ja peruskorjaus sisältää eniten epävarmuustekijöitä. Peruskorjaukset sisältävät aina riskin rakennukseen jäävien vanhojen rakennusosien takia.

Entä jos koulu homehtuu saman tien? Miten varmistetaan rakentamisen laatu? 

Uusien rakennusten sisäilmaongelmat nousevat aina uutisoinnissa esille. Onnistuneista hankkeista harvemmin puhutaan vaikka niitä on valtaosa rakentamisesta. Huolellisesti ja ammattitaidolla toteutettu uudisrakennus on aina sisäilmaolosuhteiltaan varmempi kuin saneerauskohde.

Monikylä tulee olemaan suuri varhaiskasvatus- ja opetusyksikkö. Miten varmistetaan, ettei kiusaaminen ja muut lieveilmiöt lisäänny? 

Koulun koolla ei ole sinänsä vaikutusta kiusaamisen määrään. Tärkeämpää on huomioida millainen toimintakulttuuri ja miten toiminta, kulkeminen, välituntialueet ym. asiat on suunniteltu ja toteutettu. Monikylän suunnnitelussa hyödynnetään kaikki se tieto, joka Suomessa on käytettävissä.

Monitoimikeskukseen Kuhalan ja Tölön alakoululaiset ja Keskurille yläkoulu. Mikä on Keskurin 1.-6. -luokkalaisten kohtalo? (FL 10.1.2019)

Viimevuosina esimerkiksi Kalliomäen alueelta oppilaita on ohjautunut sekä Keskuskouluun että Heikan kouluun. Samoin esimerkiksi Rantalanmäestä on käyty sekä Keskuskoulussa että Talsoilan koulussa, joissakin tapauksissa jopa Vieremän koulussa.
Oppilaiden sijoittelu on tehty joustavasti ja pääosin yhteisymmärryksessä. Siihen ovat vaikuttaneet koulujen kapasiteetti, huoltajien toiveet, koulumatkat, vanhempien sisarusten koulupaikat jne. Vuoden 2022 jälkeen kouluverkko on sellainen, että suurilta osin keskusta-alueen oppilaat menevät uuteen monitoimikeskukseen.

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit