Tehdään historiaa yhdessä
- Monikylän eri vaiheet


11.6.2018

Palveluverkkoselvityksen sekä pitkällisen valmistelun pohjalta kaupunginvaltuusto teki 11.6.2018 päätöksen monitoimikeskusmuotoisen rakennuksen suunnittelun aloittamisesta nykyisen Tölön koulun viereiselle tontille. Päätöksen mukaan rakennukseen tullaan sijoittamaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluja – so. nykyisten Kuhalan ja Tölön koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toiminta – sekä mahdollisuuksien mukaan lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia palveluja (esim. oppilashuollon, nuorisotoimen ja vapaa-aikatoimen palveluja).

Nuoli alaspäin.

Syksy 2018

Heikentyneen taloustilanteen johdosta syksyllä 2018 laadittu taloudentasapainottamisohjelma velvoitti myös Monikylän valmistelun osalta tarkastelemaan uudelleen monitoimikeskukseen sisältyviä palveluja sekä siihen liittyvän liikuntasalin kokoa.

Monikylän hankesuunnitelma valmistui 2018. Hankesuunnitelma käsittää Kuhalan ja Tölön koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toiminnot. MoniKylä –hanke on yksi kaupungin merkityksellisimmistä hankkeista ja yhteistoimintamahdollisuuksiltaan huomattava.


Syksy 2018 – Syksy 2019

Asiaa valmisteltiin ja käsiteltiin useamman kerran eri toimielimissä aina syksyyn 2019 saakka.


25.3.2019

Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2019 kokouksessaan Forssan uuden Monikylän suunnittelun periaatteista. Monikylästä tulee varhaiskasvatuksen ja peruskoulun 1. - 9. -luokkien, sekä pienryhmien oppimiskeskus. Monikylään suunnitellaan lisäksi n. 1200 m² lattiapinta-alan liikuntasali. Liikuntasalin rakentamiseen haetaan valtionavustusta.

Monitoimikeskuksen eli Monikylän arkkitehtisuunnittelun toteuttamisvaihe kilpailutettiin syksyllä 2018 ja tarjouskilpailun voitti Parviainen Arkkitehdit Oy. Pääsuunnittelijana tulee toimimaan Jani Ristimäki.


9.9.2019

Kaupunginvaltuusto päätti 9.9.2019, että monitoimikeskuksen suunnittelua on syytä jatkaa niin, että keskukseen rakennetaan 640 m² suuruinen liikuntasali ja että ensikertaista kalustusta, hankevarauksia ja mahdollisia purkukustannuksia huomioon ottamatta keskuksen tavoitehinta on enintään 21.000.000 euroa. Valtuusto totesi kaupungin ratkaisevan monitoimikeskuksen rakentamisen lopullisten rakennuspiirustusten perusteella.

Nuoli alaspäin.

14.9.2019

Veso-päivä uuden monitoimikeskuksen tulevalle henkilökunnalle järjestettiin Forssan Yhteislyseolla. Henkilökunnalle esiteltiin arkkitehtipiirrokset ja he pääsivät ryhmätöiden avulla aloittamaan piirustusten kommentoinnin ja suunnitelmien jatkokehittämisen. Ideointia jatketaan lokakuun puoleenväliin asti, jolloin, henkilökunnan muutosehdotukset luovutetaan arkkitehdeille ja suunnittelijatahoille.

Koulujen henkilökunta tutustuu arkkitehtipiirustuksiin.

Henkilökunta keskustelee ja kehittää ideoitaan.

Nuoli alaspäin.

Syksy 2019 - Kevät 2020

Arkkitehtisuunnittelu jatkuu ja mukaan tulevat myös muut suunnittelijatahot kuten sähkösuunnittelu, lvi-suunnittelu ja sisustussuunnittelu. Osaan näistä suunnittelun osioista on tarkoitus osallistaa loppukäyttäjiä, eli lapsia ja monitoimikeskuksen henkilökunnan jäseniä.

Tavoiteaikataulu - Kevät 2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyy monitoimikeskuksen suunnitelmat ja tekee päätöksen keskuksen rakentamisesta.

TAVOITEAIKATAULU - KEVÄT 2020

Monitoimikeskukselle haetaan rakennuslupa kaupunginvaltuuston rakennuttamispäätöksen jälkeen.

TAVOITEAIKATAULU - Elokuu 2020

Monitoimikeskuksen rakentaminen aloitetaan.

TAVOITEAIKATAULU - Toukokuu 2022

Monitoimikeskuksen rakentaminen päättyy.

TAVOITEAIKATAULU - Kesä 2022

Monitoimikeskuksen tiloja tuuletetaan ja toimintaa valmistellaan.

TAVOITEAIKATAULU - Elokuu 2022

Monitoimikeskuksen toiminta alkaa.