Lapsiystävällisin – järkivihrein
– ja meidän oma!

Forssassa on viime vuosina valmisteltu ratkaisua koulujen ja päiväkotien tulevaisuuden tilaratkaisuiksi. Palveluverkkoselvityksen sekä pitkällisen valmistelun pohjalta kaupunginvaltuusto teki 11.6.2018 päätöksen monitoimikeskusmuotoisen rakennuksen suunnittelun aloittamisesta nykyisen Tölön koulun viereiselle tontille. Päätöksen mukaan rakennukseen tullaan sijoittamaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluja – eli nykyisten Kuhalan ja Tölön koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toiminta – sekä mahdollisuuksien mukaan lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia palveluja, esimerkiksi oppilashuollon, nuorisotoimen ja vapaa-aikatoimen palveluja.

Kaupunginvaltuuston 2018 kesäkuinen päätös käynnisti Forssan historian suurimman ja laajimmin eri palveluja koskevan hankkeen.  Hanke on saanut työnimekseen Monikylä, joka kuvastaa hankkeessa suunnittelusta toteutukseen tavoiteltavaa yhteisöllisyyttä ja monitahoista yhteistyötä.  Hankkeen suunnittelussa tullaan huomioimaan kaupunkistrategian arvot ja sisällöt. Ennen kaikkea kestävä elämäntapa ja järkivihreys sekä lapsiystävällisyys saavat eri tulokulmineen hankkeessa suuren sijan.

Rohkeus, vastuullisuus, avoimuus, yhdenvertaisuus ja arvon antaminen sekä osallisuus ovat arvoja ja lähtökohtia, jotka painottuvat kaikessa Monikylään liittyvässä suunnittelussa. Valmistelussa on sitouduttu läpinäkyvyyteen, mikä tulee näkymään etenkin hankeen viestinnässä.

Kunnianhimoisena, mutta realistisena tavoitteena on, että Monikylästä tulee juuristamme ponnistava tämän ajan sekä tulevaisuuden kasvatuksen ja opetuksen haasteisiin vastaava oppiympäristö, jossa varhaiskasvatus- ja koulupäivä sekä etenkin lasten ja nuorten vapaa-aika saavat arvoisensa puitteet. Meidän itsemme näköinen, meille paras. Meidän oma Monikylä.

Mitä on meneillään tällä hetkellä?

15.11.2019

Monitoimikeskuksen suunnittelu etenee, ja nyt on hyvä hetki tarkastella missä vaiheessa projekti on. Maaperätutkimukset jatkuvat ja arkkitehtisuunnittelussa edetään viimeistelyvaiheeseen.

Tällä hetkellä Suomessa ja maailmalla on trendinä moduulirakentaminen, ja on toki aiheellista kysyä mistä syystä rakennustavaksi on valittu perinteinen paikallaan rakentaminen moduulirakentamisen sijaan. Monikylän suunnittelussa on hyödynnetty Forssan perinteitä kunnioittavaa arkkitehtuuria, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että Monikylä koostuu useasta rakennusmassasta, jossa eri ikäisille lapsille on omat kotialueensa ja sisäänkäyntinsä. Suunnittelun lähtökohdaksi on otettu lapsen mittakaava ja forssalainen pedagogiikka, eli lapsien ja henkilökunnan tarpeet on huomioitu heti piirtopöydältä lähtien. Valmiilla moduleilla rakentaminen ei pysty tarjoamaan sitä joustavuutta ja tulevaisuuden huomioimista, jota Monikylän toteutuminen vaatii.

Monikylästä on tarkoitus tulla kaikkien kaupunkilaisten talo, jonka aukioloajat ovat laajat ja se on helposti saavutettavissa. Kaupunkilaisia tullaan osallistamaan rakennusprojektin eri vaiheissa ja esimerkiksi vuoden 2019 lopulla on tarkoitus pitää keskustelutilaisuuksia monitoimikeskuksen tulevalle henkilökunnalle. Kaupunkilaisille järjestetään ensimmäinen keskustelutilaisuus monitoimikeskukseen liittyen vuoden 2019 lopulla tai vuoden 2020 alussa.

Monikylästä tulee terveellinen ja turvallinen rakennus, unohtamatta Järkivihreän Forssan toimintaperiaatteita. Kosteutta tullaan hallitsemaan koko rakennusprojektin ajan. Näin varmistetaan se, että uudet tilat ovat terveelliset kaikille käyttäjille. Monikylästä rakennetaan vähintään A-energialuokan rakennus ja sen hiilijalanjälki tullaan laskemaan. Lämmitysjärjestelmäksi hankitaan mahdollisimman energiatehokas ratkaisu.

Arkkitehtisuunnittelun edetessä viimeistelyvaiheeseen on aika suunnata katse kalustoon ja materiaaleihin. Myös näiden osalta tulee osallistaminen näyttelemään tärkeää osaa projektin edetessä kohti toteuttamista, eli kesän 2020 jälkeen alkavia rakennustöitä.

Katso mitä tapahtuu seuraavaksi.

Arkkitehtisuunnittelu jatkuu.

                           Lasten Forssa -logo                              Järkivihreä Forssa -logo